Niepoprawna pisownia

jeszdżąca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jeżdżąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jeżdżonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jerzdżąca

Niepoprawna pisownia