Niepoprawna pisownia

jendrny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jędrny

Poprawna pisownia, znaczenie: sprężysty, twardy, ścisły; lub w przypadku sposobu wypowiadania się: dosadny i obrazowy.