Poprawna pisownia

jedząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jjedząc

Niepoprawna pisownia