Poprawna pisownia

jędrniejsi

Poprawna pisownia, znaczenie: bardziej jędrni – stopień wyższy od przymiotnika „jędrni” (o znaczeniu: sprężyści, twardzi, ściśli).


Niepoprawna pisownia

jendrniejsi

Niepoprawna pisownia