Poprawna pisownia

jędrni

Poprawna pisownia, znaczenie: sprężyści, twardzi, ściśli; lub w przypadku sposobu wypowiadania się: dosadni i obrazowi.


Niepoprawna pisownia

jendrni

Niepoprawna pisownia