Poprawna pisownia

jędrna

Poprawna pisownia, znaczenie: sprężysta, twarda, ścisła; lub w przypadku sposobu wypowiadania się: dosadna i obrazowa.


Niepoprawna pisownia

jendrna

Niepoprawna pisownia