Poprawna pisownia

jednoarowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno arowy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno-arowy

Niepoprawna pisownia