Niepoprawna pisownia

jedno znaczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednoznaczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-znaczna

Niepoprawna pisownia