Niepoprawna pisownia

jedno-tarczowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednotarczowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno tarczowa

Niepoprawna pisownia