Niepoprawna pisownia

jedenasty wrzesień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jedenasty września

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o jedenastym dniu września, nie zaś o jedenastym wrześniu.


Niepoprawna pisownia

jedynasty wrzesień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedynasty września

Niepoprawna pisownia