Poprawna pisownia

jaką

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jakom

Niepoprawna pisownia, wyjątek: jako forma słowa „jak”, mogącego oznaczać nazwę zwierzęcia (duży, zamieszkujący środkową Azję rogaty ssak o brunatnoczarnych włosach), nazwę marki samolotu (wówczas pisane wielką literą – „Jak”) lub jako forma słowa „jaka” (rodzaj okrycia wierzchniego).