Niepoprawna pisownia

nieliczyło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyło

Poprawna pisownia