Niepoprawna pisownia

jak narazie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak na razie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jaknarazie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakna razie

Niepoprawna pisownia