Niepoprawna pisownia

jak najdużsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak najdłużsi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jaknajdłużsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak naj dłużsi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak najduźsi

Niepoprawna pisownia