Poprawna pisownia

jak coś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jakcoś

Niepoprawna pisownia