Poprawna pisownia

zaholować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zacholować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za holować

Niepoprawna pisownia