Niepoprawna pisownia

inwantylność

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

infantylność

Poprawna pisownia, znaczenie: naiwność bądź bycie niepoważną osobą – wypowiedzi bądź zachowania świadczące o czyjejś niedojrzałości (np. wypowiedzieć lub zachowywać się infantylnie).


Niepoprawna pisownia

in fantylność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

infantylia

Niepoprawna pisownia