Niepoprawna pisownia

na brało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabrało

Poprawna pisownia