Poprawna pisownia

infantylne

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie osoby dorosłej, zachowującej się nieadekwatnie do wieku (niedojrzale, jak dziecko), inaczej naiwne bądź niepoważne – świadczące o czyjejś niedojrzałości (np. infantylne wypowiedzi).


Niepoprawna pisownia

inwantylne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

in fantylne

Niepoprawna pisownia