Poprawna pisownia

inauguracje

Poprawna pisownia, znaczenie: liczba mnoga słowa inauguracja.


Niepoprawna pisownia

inałguracje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inałgóracje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inaugóracje

Niepoprawna pisownia