Niepoprawna pisownia

nie uznanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuznanie

Poprawna pisownia