Niepoprawna pisownia

ićmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

idźmy

Poprawna pisownia