Niepoprawna pisownia

hyrzo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chyżo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hyżo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chyrzo

Niepoprawna pisownia