Niepoprawna pisownia

hybiłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybiłem

Poprawna pisownia