Niepoprawna pisownia

hustka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chustka

Poprawna pisownia