Poprawna pisownia

pod prąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podprąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod prond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod prąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod pront

Niepoprawna pisownia