Niepoprawna pisownia

zadawnych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za dawnych

Poprawna pisownia