Niepoprawna pisownia

huhnij

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chuchnij

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chuhnij

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

huchnij

Niepoprawna pisownia