Niepoprawna pisownia

hómorystyczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

humorystyczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chumorystyczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómorystyczny

Niepoprawna pisownia