Niepoprawna pisownia

hómanistka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

humanistka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

humaniztka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chumanistka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chómanistka

Niepoprawna pisownia