Niepoprawna pisownia

holiztyczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

holistyczna

Poprawna pisownia, znaczenie: całościowa, kompleksowa, globalna – taka, która uwzględnia wszystkie aspekty bądź zjawiska, związana z holizmem (poglądem, teorią rzeczywistości).


Niepoprawna pisownia

cholistyczna

Niepoprawna pisownia