Niepoprawna pisownia

hłopska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłopska

Poprawna pisownia