Poprawna pisownia

historyczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chistoryczna

Niepoprawna pisownia