Poprawna pisownia

hipokrytko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hibokrytko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hypokrytko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chipokrytko

Niepoprawna pisownia