Niepoprawna pisownia

po słuchałaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłuchałaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

posłuhałaś

Niepoprawna pisownia