Niepoprawna pisownia

hfiejne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chwiejne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chfiejne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hwiejne

Niepoprawna pisownia