Poprawna pisownia

hartowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chartowanie

Niepoprawna pisownia