Poprawna pisownia

hartować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chartować

Niepoprawna pisownia