Niepoprawna pisownia

hahment

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chachmęt

Poprawna pisownia, znaczenie: dawniej słowo to oznaczało manowiec, wertep lub rozdroże. Obecnie w użyciu wyłącznie w mowie potocznej, o znaczeniu w przenośni: osoba, która poprzez kombinowanie, zawiłości i utrudnienia ukrywa swoją nieuczciwość lub planuje odnieść wymierne korzyści.


Niepoprawna pisownia

chachment

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chahmęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hachmęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hahmęt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chahment

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hachment

Niepoprawna pisownia