Niepoprawna pisownia

gurnolotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

górnolotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

górno lotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

górno-lotne

Niepoprawna pisownia