Niepoprawna pisownia

gróntu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gruntu

Poprawna pisownia