Niepoprawna pisownia

greckokatoliczki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grekokatoliczki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

greko katoliczki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

greko-katoliczki

Niepoprawna pisownia