Poprawna pisownia

tak zwany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

takzwany

Niepoprawna pisownia