Poprawna pisownia

gospodarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gospodasza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gospodaża

Niepoprawna pisownia