Niepoprawna pisownia

gómka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gumka

Poprawna pisownia