Niepoprawna pisownia

gmahu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gmachu

Poprawna pisownia