Niepoprawna pisownia

nie sterowni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sterowni.


Poprawna pisownia

niesterowni

Poprawna pisownia