Niepoprawna pisownia

głemboka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

głęboka

Poprawna pisownia