Poprawna pisownia

głęboko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

głemboko

Niepoprawna pisownia