Poprawna pisownia

Gabrieli

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Gabriela”.


Niepoprawna pisownia

Gabryieli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabrijeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabryeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabrielii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gabryjeli

Niepoprawna pisownia